Zużyty sprzęt elektroniczny

Zużyty sprzęt elektroniczny– zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180, poz. 1495) istnieje obowiązek oddawania zużytego sprzętu do bezpiecznego punktu odbioru.

 Do sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego w/w obowiązkowi należą m.in.:

 • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. pralki, lodówki)
 • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (np. suszarki do włosów, kuchenki mikrofalowe, sokowirówki itp.)
 • sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. aparaty telefoniczne, faksy itp.)
 • sprzęt audiowizualny
 • sprzęt oświetleniowy, np: świetlówki
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (jeśli ich działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych)
 • przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów
 • przyrządy do nadzoru i kontroli

 

SITA Małopolska jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego wpisanym do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod nr E0000095Z.

 

 • odbiór odpadów odbywa się specjalistycznymi pojazdami
 • zapewniamy załadunek sprzętu
 • odbiory realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem klienta
 • zapewniamy potwierdzenie odbioru i zagospodarowania kartami przekazania odpadu KPO
 • sprzęt dostarczamy do zakładu przetwarzania posiadającego stosowne zezwolenia

 

Usługi realizowane na terenie Krakowa i okolicznych gmin oraz Nowego Sącza i okolicznych gmin. Sprawdź, gdzie jesteśmy.

Zamówienia można składać przez całą dobę wypełniając formularz zamówienia.

Jeśli chcą Państwo poznać warunki odbioru należy wypełnić formularz zapytania. Skontaktujemy się.