Odpady przemysłowe (produkcyjne)

Przemysł, który dawał człowiekowi pracę, dawał też wielkie ilości zanieczyszczeń. W minionych dekadach rozpoczął się proces niwelowania zniszczeń jakie przemysł wyrządza środowisku. Wprowadzone zostały restrykcyjne przepisy, które wymuszają na przedsiębiorstwach, pod groźbą wysokich kar, wprowadzanie odpowiednich norm, mających na celu ochronę środowiska. Odpady przemysłowe zostają wytworzone nie tylko przez fabryki, ale także m.in. przez szpitale, magazyny, oczyszczalnie ścieków, firmy usługowe, jak np. warsztaty samochodowe albo remontowo – budowlane. Każda firma wytwarzajaca odpady przemysłowe, w celu uniknięcia drastycznych kar, jakie grożą za zanieczyszczanie środowiska, powinna zadbać o odpowiednie kontenery służące wywozowi odpadów.

SITA Małopolska oferuje kompleksowe usługi związane z wywozem oraz utylizacją śmieci, powstałych w trakcie produkcji przemysłowej. Naszym klientom zapewniamy dostarczenie odpowiednich kontenerów i terminowy wywóz śmieci. Obsługujemy zarówno wielkie hale produkcyjne jak i małe firmy usługowe.

 

Usługi realizowane na terenie Krakowa i okolicznych gmin oraz Nowego Sącza i okolicznych gmin. Sprawdź, gdzie jesteśmy.


Chcą Państwo zawrzeć umowę na wywóz odpadów medycznych lub chcą zamówić jednorazowy odbiór, prosimy wypełnić  formularz zamówienia.

Jeśli nie wiedzą Państwo jakie pojemniki wybrać, bądź chcecie poznać warunki odbioru należy wypełnić formularz zapytania. Skontaktujemy się.

 

Odpady przemysłowe