Odpady medyczne

Odpady medyczne - to substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające przy leczeniu, diagnozowaniu oraz profilaktyce, w działalności medycznej prowadzonej w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz w obiektach badawczych i eksperymentalnych.

 

Odpady medyczne powstają w różnych jednostkach opieki zdrowotnej, takich jak: szpitale, sanatoria, ośrodki leczenia odwykowego, ośrodki rehabilitacyjne, zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze, zakłady opiekuńczo - lecznicze, hospicja, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, punkty lekarskie, praktyki lekarskie, jak również apteki, zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, lecznice dla zwierząt, schroniska, gabienty weterynaryjne.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) odpady medyczna to odpady powstające w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady medyczne sklasyfikowano w grupie 18.

 

SITA Małopolska specjalizuje się i posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie odbioru odpadów medycznych.  

  • odpady medyczne odbierane są w szczelnych zamkniętych pojemnikach i workach, specjalistycznym pojazdem
  • częstotliwość dostosowana do potrzeb klienta
  • dostarczamy specjalistyczne pojemniki na odpady  medyczne oraz worki w kolorze czerwonym (zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia)
  • zapewniamy zbiorcze, miesięczne potwierdzenie przekazania odpadów do spalarni na Karcie Przekazania Odpadu

 

Usługi realizowane na terenie Nowego Sącza i okolicznych gmin.


Chcą Państwo zawrzeć umowę na wywóz odpadów medycznych lub chcą zamówić jednorazowy odbiór, prosimy wypełnić  formularz zamówienia.

Jeśli nie wiedzą Państwo jakie pojemniki wybrać, bądź chcecie poznać warunki odbioru należy wypełnić formularz zapytania. Skontaktujemy się.