Odpady komunalne

Niesegregowane odpady komunalne – kod odpadu 20 03 01 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) )  – ten rodzaj odpadu jest produkowany w każdym gospodarstwie domowym, przez każdy podmiot gospodarczy, czy instytucje.

 

Wszyscy są zobowiązani do zawarcia umowy na wywóz tych odpadów z wyspecjalizowaną firmą posiadającą zezwolenie na odbiór odpadów. SITA Małopolska w pełni spełnia te wymagania. Wszystkie ustalone warunki odbioru potwierdzane są umową na wywóz odpadów komunalnych i fakturami VAT, które można przedstawić podczas kontroli straży miejskiej bądź innych instytucji uprawnionych.

 

Zapewniamy odbiór odpadów przez 7 dni w tygodniu.

Możliwości odbioru odpadów komunalnych :

  • w pojemnikach: 120 l , 240 l,  600 l, 770 l , 1100 l 
  • w kontenerach od 7 do 15 m³ (kryte, odkryte)
  • istnieje możliwość odbioru w workach
  • częstotliwość uzgadniana indywidualnie z klientem z uwzględnieniem minimalnej ilości wynikającej z prawa lokalnego  

Umożliwiamy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Oferujemy okresowe mycie i dezynfekcje pojemników i kontenerów.

 

Usługi realizowane na terenie Krakowa i okolicznych gmin oraz Nowego Sącza i okolicznych gmin.Sprawdź, gdzie jesteśmy.


Chcą Państwo zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych lub chcą zamówić jednorazowy odbiór,  prosimy wypełnić  formularz zamówienia.

Jeśli nie wiedzą Państwo jaki pojemnik czy kontener wybrać bądź chcecie poznać warunki odbioru należy wypełnić formularz zapytania. Skontaktujemy się.

 

odpady komunalne - śmieci